Cử tri là gì? Điều kiện trở thành cử tri? (2022)

Bầu cử là một thuật ngữ quen thuộc, ở Nước Ta đây là quy trình những cử tri của vương quốc này đưa ra quyết định hành động của họ theo những phương pháp mà pháp lý pháp luật với mục tiêu chọn ra những đại biểu đại diện thay mặt cho mình nắm giữ những chức vụ trong cơ quan dân cử của chính quyền sở tại ở TW và địa phương trong khoanh vùng phạm vi chủ quyền lãnh thổ của Nước Ta. Việc bầu cử ở Nước Ta gồm bầu cử Quốc hội ( ở Trung ương ) và bầu cử Hội đồng nhân dân những cấp ( ở địa phương ) .

Trong hoạt động bầu cử, thuật ngữ cử tri là thuật ngữ rất quen thuộc để chỉ chung những người có quyền bầu cử. Vậy bạn đã hiểu rõ các vấn đề liên quan tới câu hỏi Cử tri là gì? Đừng bỏ lỡ bài viết dưới đây của chúng tôi.

Cử tri là gì?

Cử tri là những người có quyền bỏ phiếu trong những cuộc bầu cử những cơ quan đại biểu của nhân dân ( Quốc hội và Hội đồng nhân dân ) và có quyền bỏ phiếu bãi nhiệm những đại biểu do mình bầu ra khi những đại biểu đó không còn xứng danh với sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân .

Đối tượng để trở thành cử tri có thể khái quát là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật đều có quyền bầu cử. Mỗi cử tri chỉ được ghi tên vào danh sách ở một nơi mình thường trú hoặc tạm trú.

Bạn đang đọc: Cử tri là gì? Điều kiện trở thành cử tri?

(Video) Bí Mật Trái Tim | Phùng Ngọc Huy x Mai Phương | Official MV

Theo pháp lý Nước Ta, cử tri phải là công dân Nước Ta từ đủ 18 tuổi trở lên, trừ những người mất năng lượng hành vi dân sự, người bị tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù, người đang bị giam giữ, tái tạo và người bị Toà án hoặc pháp lý tước quyền bầu cử .
Cử tri được ghi tên trong list cử tri theo lao lý của pháp lý hiện hành, list cử tri do Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị xã lập theo những khu vực bỏ phiếu và phải được công bố chậm nhất là ba mươi ngày trước ngày bầu cử. Chỉ có người có tên trong list cử tri mới được bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân .

Để có thêm thông tin nhằm xác định cử tri là gì? trên thực tế, chúng tôi đưa ra thêm một số thông tin để Quý độc giả tham khảo dưới đây.

Cử tri là gì? Điều kiện trở thành cử tri? (1)

Những người nào không được ghi tên vào danh sách cử tri?

Không phải toàn bộ mọi người đều hoàn toàn có thể được ghi tên vào list cử tri mà những người thuộc những trường hợp sau đây sẽ không được ghi tên vào list cử tri :
– Những người đang trong quy trình bị tước quyền bầu cử theo bản án hay quyết định hành động của Tòa án đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý ;
– Người đang bị phán quyết tử hình hay đang trong thời hạn chờ thi hành án ;
– Người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo ;
– Người mất năng lượng hành vi dân sự .

Tính tuổi ghi vào danh sách cử tri được tính như thế nào?

Để được ghi vào list cử tri, công dân phải bảo vệ được điều kiện kèm theo tiên quyết về độ tuổi và điều kiện kèm theo này được pháp luật như sau :
Tuổi để triển khai quyền bầu cử và ứng cử của công dân được tính từ ngày, tháng, năm sinh ghi trong giấy khai sinh đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ( sau đây gọi là ngày bầu cử ) đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ấn định .
Đối với trường hợp không có giấy khai sinh thì sẽ địa thế căn cứ vào sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng minh nhân dân để tính tuổi triển khai quyền bầu cử và ứng cử .
Với mỗi tuổi tròn được tính từ ngày, tháng, năm sinh dương lịch của năm trước đến ngày, tháng, năm sinh dương lịch của năm sau. Trường hợp không xác lập được ngày sinh thì lấy ngày 1 của tháng sinh làm địa thế căn cứ để xác lập tuổi thực thi quyền bầu cử và ứng cử .
Trường hợp không xác lập được ngày và tháng sinh thì sẽ lấy ngày 1 tháng 1 của năm sinh làm địa thế căn cứ để xác lập tuổi thực thi quyền bầu cử và ứng cử .
Danh sách cử tri được niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường, xã, thị xã và tại những khu vực công cộng của khu vực bỏ phiếu và được thông tin thoáng đãng list cử tri và việc niêm yết để Nhân dân kiểm tra .

(Video) ĐIỀU TUYỆT VỜI | MỸ TÂM | OFFICIAL MUSIC VIDEO

Độ tuổi của cử tri:Tính đến ngày bầucử được côngbố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namđủ 18 tuổitrở lênthì đủ tuổi tham gia bầu cử.Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026, được tổ chức vào ngày 23/5/2021. Như vậy, Công dân sinhngày23/5/2003 trở về trước có quyền bầu cử, thì được ghi tên vào danh sách cử tri để tham gia bầu cử.

Nguyên tắc lập danh sách cử tri

Mọi công dân có quyền bầu cử đều được ghi tên vào list cử tri và được phát thẻ cử tri, trừ những trường hợp người bị tước quyền bầu cử lao lý .
Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một list cử tri ở nơi mình thường trú hoặc tạm trú .
Cử tri là người tạm trú và có thời hạn ĐK tạm trú tại địa phương chưa đủ 12 tháng, cử tri là quân nhân ở những đơn vị chức năng vũ trang nhân dân được ghi tên vào list cử tri để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện ở nơi tạm trú hoặc đóng quân .
Công dân Nước Ta ở quốc tế quay trở lại Nước Ta trong khoảng chừng thời hạn từ sau khi list cử tri đã được niêm yết đến trước thời gian khởi đầu bỏ phiếu 24 giờ, thì đến Ủy ban nhân dân cấp xã xuất trình Hộ chiếu có ghi quốc tịch Nước Ta để được ghi tên vào list cử tri và nhận thẻ cử tri bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã ( nếu xuất trình tại nơi ĐK thường trú ) hoặc bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện ( nêu xuất trình tại nơi ĐK tạm trú ) .
Cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành giải pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào list cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi người đó đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành giải pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc .

Những trường hợp không được ghi tên, xóa tên hoặc bổ sung tên vào danh sách cử tri

Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định hành động của Tòa án đã có hiệu lực hiện hành pháp lý, người bị phán quyết tử hình đang trong thời hạn chờ thi hành án, người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo, người mất năng lượng hành vi dân sự thì không được ghi tên vào list cử tri. Các trường hợp này nếu đến trước thời gian khởi đầu bỏ phiếu 24 giờ được Phục hồi lại quyền bầu cử, được trả lại tự do hoặc được cơ quan có thẩm quyền xác nhận không còn trong thực trạng mất năng lượng hành vi dân sự thì được bổ trợ vào list cử tri và được phát thẻ cử tri theo lao lý .
Trong thời hạn từ sau khi list cử tri đã được niêm yết đến trước thời gian mở màn bỏ phiếu 24 giờ, những người biến hóa nơi thường trú ra ngoài đơn vị chức năng hành chính cấp xã nơi đã được ghi tên vào list cử tri thì được xóa tên trong list cử tri ở nơi cư trú cũ và bổ trợ vào list cử tri tại nơi thường trú mới để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã ; những người chuyển đến tạm trú ở nơi khác với đơn vị chức năng hành chính cấp xã mà mình đã được ghi tên vào list cử tri và có nguyện vọng tham gia bầu cử ở nơi tạm trú mới thì được xóa tên trong list cử tri ở nơi cư trú cũ và bổ trợ vào list cử tri tại nơi tạm trú mới để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện .
Cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành giải pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc nếu đến trước thời gian khởi đầu bỏ phiếu 24 giờ mà được trả tự do hoặc đã hết thời hạn giáo dục bắt buộc, cai nghiện bắt buộc thì được xóa tên trong list cử tri ở nơi có trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, được bổ trợ vào list cử tri tại nơi ĐK thường trú để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã hoặc được bổ trợ vào list, cử tri tại nơi ĐK tạm trú để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện .
Người đã có tên trong list cử tri mà đến thời gian khởi đầu bỏ phiếu bị Tòa án tước quyền bầu cử, phải chấp hành hình phạt tù hoặc mất năng lượng hành vi dân sự thì Ủy ban nhân dân cấp xã xóa tên người đó trong list cử tri và tịch thu thẻ cử tri .

(Video) Có Chàng Trai Viết Lên Cây - Phan Mạnh Quỳnh | MẮT BIẾC OST

Thẩm quyền lập danh sách cử tri

Danh sách cử tri do Ủy ban nhân dân cấp xã lập theo từng khu vực bỏ phiếu .
Đối với huyện không có đơn vị chức năng hành chính xã, thị xã thì Ủy ban nhân dân huyện có nghĩa vụ và trách nhiệm lập list cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu .
Danh sách cử tri trong đơn vị chức năng vũ trang nhân dân do chỉ huy đơn vị chức năng lập theo đơn vị chức năng vũ trang nhân dân để đưa vào list cử tri của khu vực bỏ phiếu nơi đơn vị chức năng đóng quân. Quân nhân có hộ khẩu thường trú ở địa phương gần khu vực đóng quân hoàn toàn có thể được chỉ huy đơn vị chức năng cấp giấy ghi nhận để được ghi tên vào list cử tri và tham gia bỏ phiếu ở nơi thường trú. Khi cấp giấy ghi nhận, chỉ huy đơn vị chức năng phải ghi ngay vào list cử tri tại đơn vị chức năng vũ trang nhân dân bên cạnh tên người đó cụm từ “ Bỏ phiếu ở nơi cư trú ” .

Niêm yết danh sách cử tri

Chậm nhất là 40 ngày trước ngày bầu cử, cơ quan lập list cử tri niêm yết list cử tri tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và tại những khu vực công cộng của khu vực bỏ phiếu, đồng thời thông tin thoáng đãng list cử tri và việc niêm yết để Nhân dân kiểm tra .

Khiếu nại về danh sách cử tri

Khi kiểm tra list cử tri, nếu phát hiện có sai sót thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày niêm yết, công dân có quyền khiếu nại với cơ quan lập danh, sách cử tri. Cơ quan lập list cử tri phải ghi vào sổ những khiếu nại đó. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, cơ quan lập list cử tri phải xử lý và thông tin cho người khiếu nại biết tác dụng xử lý .
Trường hợp người khiếu nại không chấp thuận đồng ý về hiệu quả xử lý khiếu nại hoặc hết thời hạn xử lý mà khiếu nại không được xử lý thì có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo pháp luật của pháp lý về tố tụng hành chính .

Bỏ phiếu ở nơi khác

(Video) The Outlaw (1943) Jane Russell - Phim cổ trang phương Tây

Từ khi niêm yết danh sách cử tri cho đến ngày bầu cử, nếu cử tri nào vì đi nơi khác, không thể tham gia bỏ phiếu ở nơi đã được ghi tên vào danh sách cử tri thì có quyền xin giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi mình, đã có tên trong danh sách cử tri để được bổ sung tên vào danh sách cử tri và tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ở nơi mình có thể tham gia bỏ phiếu. Khi cấp giấy chứng nhận, Ủy ban nhân dân cấp xã phải ghi ngay vào danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu thuộc địa phương mình bên cạnh tên cử tri cụm từ “Bỏ phiếu ở nơi khác”.

Xem thêm: LGBTQI+ có nghĩa là gì?

Việc tham gia bầu cử của cử tri không chỉ là quyền mà còn bộc lộ nghĩa vụ và trách nhiệm công dân của mỗi cá thể so với Nhà nước nhằm mục đích lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu vượt trội, xứng danh đại diện thay mặt cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân những cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 .

Những thông tin về Cử tri là gì? trên đây có lẽ phần nào đã giải đáp những thắc mắc của Quý vị về một số vấn đề liên quan tới cử tri và hoạt động bầu cử hiện nay. Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin chi tiết đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng nhất.

Trân trọng cảm ơn !

Videos

1. Xe cảnh sát truy đuổi tội phạm | Biệt đội xe quái xế cảnh sát cứu hộ | Nhạc thiếu nhi | BabyBus
(BabyBus - Nhạc thiếu nhi)
2. Mars Needs Women (1967) - Sci Fi, TV Movie with subtitles
(Cult Cinema Classics)
3. SIÊU HẤP DẪN-BOWL! - TOON SANDWICH
(ArtSpear Entertainment)
4. Khi khủng hoảng năng lượng dẫn đến chủ nghĩa dân tộc cực đoan? - BLQT - VNEWS
(VNEWS - TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN)
5. Đại biểu với cử tri 19/9/2022 | PTTH Thanh Hóa
(Đài PTTH Thanh Hoá)
6. DEATH RIDES A HORSE | Lee Van Cleef | bộ phim đầy đủ | phụ đề tiếng việt | HD
(WILD WEST STORIES)

Top Articles

Latest Posts

Article information

Author: Sen. Ignacio Ratke

Last Updated: 08/20/2022

Views: 5934

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Ignacio Ratke

Birthday: 1999-05-27

Address: Apt. 171 8116 Bailey Via, Roberthaven, GA 58289

Phone: +2585395768220

Job: Lead Liaison

Hobby: Lockpicking, LARPing, Lego building, Lapidary, Macrame, Book restoration, Bodybuilding

Introduction: My name is Sen. Ignacio Ratke, I am a adventurous, zealous, outstanding, agreeable, precious, excited, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.